پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت  

انجام پايان نامه کارشناسي ارشد مدیریتدر ایران دانشجويان به دلیل علاقه به تحصیل، دستیابی به مدارج علمی بالاتر، ارتقا شغلی، موقعیت اجتماعی و ... شروع به ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتری می کنند. افرادی که به دلیل علاقه به تحصیل به ادامه تحصیل می پردازند معمولا در رشته خود ادامه تحصیل می دهند اما افرادی که با هدف ارتقا شغلی، موقعیت اجتماعی و ... به فکر ادامه تحصیل هستند، معمولا رشته هایی را انتخاب می کنند که هم بازدهی اقتصادی بالاتری

ادامه مطلب  

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد با کیفیت و ارزان  

همانطور که می دانید انجام پايان نامه به خصوص و انجام پايان نامه کارشناسي ارشد یکی از مراحل سخت و دشواری است که دانشجويانی که در این مقطع تحصیل میکنند همواره با آن درگیر می باشند و مهمتر از همه اینکه دانشجويان برای اینکه بتوانند در زمان و موعد مقرر پايان نامه ی خود را ارائه دهند می بایستی از همان زمان بدو ورود به دانشگاه به فکر موضوع مناسب و راه حل خوبی برای انجام پايان نامه خود باشند ضمن اینکه برای گذراندن این دوره نیاز به اکسپت مقاله و چاپ م

ادامه مطلب  

انجام رساله دکتری مدیریت  

بعد از اتمام دوره کارشناسي ارشد مدیریت،
تعدادی از دانشجويان علاقمند به ادامه تحصیل در دوره دکتری هستند. دوره
دکتری معمولا چهار سال به طول می انجامد که دو سال ابتدایی آن به پاس کردن
۱۸ واحد درسی و امتحان جامع می گذرد. بعد از آن دانشجويان دکتری باید به
انتخاب موضوع رساله دکتری مدیریت بپردازند و پس از آن اقدام به نگارش
پروپزال کنند و طبق روال معمول پس از تصویب و نهایی شدن پروپوزال، شروع به
تدوین رساله دکتری کنند.♣ مطلب مرتبط: موضوع رساله دک

ادامه مطلب  

انجام رساله دکتری مدیریت  

بعد از اتمام دوره کارشناسي ارشد مدیریت،
تعدادی از دانشجويان علاقمند به ادامه تحصیل در دوره دکتری هستند. دوره
دکتری معمولا چهار سال به طول می انجامد که دو سال ابتدایی آن به پاس کردن
۱۸ واحد درسی و امتحان جامع می گذرد. بعد از آن دانشجويان دکتری باید به
انتخاب موضوع رساله دکتری مدیریت بپردازند و پس از آن اقدام به نگارش
پروپزال کنند و طبق روال معمول پس از تصویب و نهایی شدن پروپوزال، شروع به
تدوین رساله دکتری کنند.♣ مطلب مرتبط: موضوع رساله دک

ادامه مطلب  

انجام رساله دکتری مدیریت  

بعد از اتمام دوره کارشناسي ارشد مدیریت،
تعدادی از دانشجويان علاقمند به ادامه تحصیل در دوره دکتری هستند. دوره
دکتری معمولا چهار سال به طول می انجامد که دو سال ابتدایی آن به پاس کردن
۱۸ واحد درسی و امتحان جامع می گذرد. بعد از آن دانشجويان دکتری باید به
انتخاب موضوع رساله دکتری مدیریت بپردازند و پس از آن اقدام به نگارش
پروپزال کنند و طبق روال معمول پس از تصویب و نهایی شدن پروپوزال، شروع به
تدوین رساله دکتری کنند.♣ مطلب مرتبط: موضوع رساله دک

ادامه مطلب  

انجام رساله دکتری مدیریت  

بعد از اتمام دوره کارشناسي ارشد مدیریت،
تعدادی از دانشجويان علاقمند به ادامه تحصیل در دوره دکتری هستند. دوره
دکتری معمولا چهار سال به طول می انجامد که دو سال ابتدایی آن به پاس کردن
۱۸ واحد درسی و امتحان جامع می گذرد. بعد از آن دانشجويان دکتری باید به
انتخاب موضوع رساله دکتری مدیریت بپردازند و پس از آن اقدام به نگارش
پروپزال کنند و طبق روال معمول پس از تصویب و نهایی شدن پروپوزال، شروع به
تدوین رساله دکتری کنند.♣ مطلب مرتبط: موضوع رساله دک

ادامه مطلب  

انجام رساله دکتری مدیریت  

بعد از اتمام دوره کارشناسي ارشد مدیریت،
تعدادی از دانشجويان علاقمند به ادامه تحصیل در دوره دکتری هستند. دوره
دکتری معمولا چهار سال به طول می انجامد که دو سال ابتدایی آن به پاس کردن
۱۸ واحد درسی و امتحان جامع می گذرد. بعد از آن دانشجويان دکتری باید به
انتخاب موضوع رساله دکتری مدیریت بپردازند و پس از آن اقدام به نگارش
پروپزال کنند و طبق روال معمول پس از تصویب و نهایی شدن پروپوزال، شروع به
تدوین رساله دکتری کنند.♣ مطلب مرتبط: موضوع رساله دک

ادامه مطلب  

انجام رساله دکتری مدیریت  

بعد از اتمام دوره کارشناسي ارشد مدیریت،
تعدادی از دانشجويان علاقمند به ادامه تحصیل در دوره دکتری هستند. دوره
دکتری معمولا چهار سال به طول می انجامد که دو سال ابتدایی آن به پاس کردن
۱۸ واحد درسی و امتحان جامع می گذرد. بعد از آن دانشجويان دکتری باید به
انتخاب موضوع رساله دکتری مدیریت بپردازند و پس از آن اقدام به نگارش
پروپزال کنند و طبق روال معمول پس از تصویب و نهایی شدن پروپوزال، شروع به
تدوین رساله دکتری کنند.♣ مطلب مرتبط: موضوع رساله دک

ادامه مطلب  

انجام رساله دکتری مدیریت  

بعد از اتمام دوره کارشناسي ارشد مدیریت،
تعدادی از دانشجويان علاقمند به ادامه تحصیل در دوره دکتری هستند. دوره
دکتری معمولا چهار سال به طول می انجامد که دو سال ابتدایی آن به پاس کردن
۱۸ واحد درسی و امتحان جامع می گذرد. بعد از آن دانشجويان دکتری باید به
انتخاب موضوع رساله دکتری مدیریت بپردازند و پس از آن اقدام به نگارش
پروپزال کنند و طبق روال معمول پس از تصویب و نهایی شدن پروپوزال، شروع به
تدوین رساله دکتری کنند.♣ مطلب مرتبط: موضوع رساله دک

ادامه مطلب  

هزینه انجام پایان نامه  

قاعدتا وقتی بخواهیم از توان تخصصی کسان دیگری در کارمان استفاده کنیم
باید برای این کار هزینه ای پرداخت کنیم و مشاوره برای انجام پژوهش نیز از
این قاعده مستثنی نیست. اما وقتی از انجام پايان نامه کارشناسي ارشد مدیریت یا از انجام رساله دکتری مدیریت صحبت می کنیم، دقیقا مشاور شما باید چه کمکی به شما بکند و برای این کمک شما باید چه هزینه ای را بپردازید؟ واقعیت
این است که هیچ قانونی برای این خدمات وجود ندارد. و همه چیز بستگی به
توافقات دو طرف دارد.

ادامه مطلب  

هزینه انجام پایان نامه  

قاعدتا وقتی بخواهیم از توان تخصصی کسان دیگری در کارمان استفاده کنیم
باید برای این کار هزینه ای پرداخت کنیم و مشاوره برای انجام پژوهش نیز از
این قاعده مستثنی نیست. اما وقتی از انجام پايان نامه کارشناسي ارشد مدیریت یا از انجام رساله دکتری مدیریت صحبت می کنیم، دقیقا مشاور شما باید چه کمکی به شما بکند و برای این کمک شما باید چه هزینه ای را بپردازید؟ واقعیت
این است که هیچ قانونی برای این خدمات وجود ندارد. و همه چیز بستگی به
توافقات دو طرف دارد.

ادامه مطلب  

هزینه انجام پایان نامه  

قاعدتا وقتی بخواهیم از توان تخصصی کسان دیگری در کارمان استفاده کنیم
باید برای این کار هزینه ای پرداخت کنیم و مشاوره برای انجام پژوهش نیز از
این قاعده مستثنی نیست. اما وقتی از انجام پايان نامه کارشناسي ارشد مدیریت یا از انجام رساله دکتری مدیریت صحبت می کنیم، دقیقا مشاور شما باید چه کمکی به شما بکند و برای این کمک شما باید چه هزینه ای را بپردازید؟ واقعیت
این است که هیچ قانونی برای این خدمات وجود ندارد. و همه چیز بستگی به
توافقات دو طرف دارد.

ادامه مطلب  

هزینه انجام پایان نامه  

قاعدتا وقتی بخواهیم از توان تخصصی کسان دیگری در کارمان استفاده کنیم
باید برای این کار هزینه ای پرداخت کنیم و مشاوره برای انجام پژوهش نیز از
این قاعده مستثنی نیست. اما وقتی از انجام پايان نامه کارشناسي ارشد مدیریت یا از انجام رساله دکتری مدیریت صحبت می کنیم، دقیقا مشاور شما باید چه کمکی به شما بکند و برای این کمک شما باید چه هزینه ای را بپردازید؟ واقعیت
این است که هیچ قانونی برای این خدمات وجود ندارد. و همه چیز بستگی به
توافقات دو طرف دارد.

ادامه مطلب  

هزینه انجام پایان نامه  

قاعدتا وقتی بخواهیم از توان تخصصی کسان دیگری در کارمان استفاده کنیم
باید برای این کار هزینه ای پرداخت کنیم و مشاوره برای انجام پژوهش نیز از
این قاعده مستثنی نیست. اما وقتی از انجام پايان نامه کارشناسي ارشد مدیریت یا از انجام رساله دکتری مدیریت صحبت می کنیم، دقیقا مشاور شما باید چه کمکی به شما بکند و برای این کمک شما باید چه هزینه ای را بپردازید؟ واقعیت
این است که هیچ قانونی برای این خدمات وجود ندارد. و همه چیز بستگی به
توافقات دو طرف دارد.

ادامه مطلب  

هزینه انجام پایان نامه  

قاعدتا وقتی بخواهیم از توان تخصصی کسان دیگری در کارمان استفاده کنیم
باید برای این کار هزینه ای پرداخت کنیم و مشاوره برای انجام پژوهش نیز از
این قاعده مستثنی نیست. اما وقتی از انجام پايان نامه کارشناسي ارشد مدیریت یا از انجام رساله دکتری مدیریت صحبت می کنیم، دقیقا مشاور شما باید چه کمکی به شما بکند و برای این کمک شما باید چه هزینه ای را بپردازید؟ واقعیت
این است که هیچ قانونی برای این خدمات وجود ندارد. و همه چیز بستگی به
توافقات دو طرف دارد.

ادامه مطلب  

هزینه انجام پایان نامه  

قاعدتا وقتی بخواهیم از توان تخصصی کسان دیگری در کارمان استفاده کنیم
باید برای این کار هزینه ای پرداخت کنیم و مشاوره برای انجام پژوهش نیز از
این قاعده مستثنی نیست. اما وقتی از انجام پايان نامه کارشناسي ارشد مدیریت یا از انجام رساله دکتری مدیریت صحبت می کنیم، دقیقا مشاور شما باید چه کمکی به شما بکند و برای این کمک شما باید چه هزینه ای را بپردازید؟ واقعیت
این است که هیچ قانونی برای این خدمات وجود ندارد. و همه چیز بستگی به
توافقات دو طرف دا

ادامه مطلب  

موضوع رساله دکتری مدیریت  

هر اتفاقی که در انجام پايان نامه کارشناسي ارشد
برای شما افتاده است را فراموش کنید. فضای دکتری مدیریت تا حد زیادی
متفاوت خواهد بود. از انتخاب موضوع رساله گرفته تا نحوه دفاع از آن باید
خودتان را برای فرایندهای جدید آماده کنید.اگر انتخاب موضوع پايان نامه کارشناسي ارشد مدیریت بر اساس مقاله بیس پیش می رود در دکتری مدیریت تمرکز شما باید بر یک موضوع با ایده ای نو و
بدیع باشید که تا حدی غنای بیشتری از یک یا دو مقاله بیس داشته باشد. برای
مثال در انت

ادامه مطلب  

موضوع رساله دکتری مدیریت  

هر اتفاقی که در انجام پايان نامه کارشناسي ارشد
برای شما افتاده است را فراموش کنید. فضای دکتری مدیریت تا حد زیادی
متفاوت خواهد بود. از انتخاب موضوع رساله گرفته تا نحوه دفاع از آن باید
خودتان را برای فرایندهای جدید آماده کنید.اگر انتخاب موضوع پايان نامه کارشناسي ارشد مدیریت بر اساس مقاله بیس پیش می رود در دکتری مدیریت تمرکز شما باید بر یک موضوع با ایده ای نو و
بدیع باشید که تا حدی غنای بیشتری از یک یا دو مقاله بیس داشته باشد. برای
مثال در انت

ادامه مطلب  

موضوع رساله دکتری مدیریت  

هر اتفاقی که در انجام پايان نامه کارشناسي ارشد
برای شما افتاده است را فراموش کنید. فضای دکتری مدیریت تا حد زیادی
متفاوت خواهد بود. از انتخاب موضوع رساله گرفته تا نحوه دفاع از آن باید
خودتان را برای فرایندهای جدید آماده کنید.اگر انتخاب موضوع پايان نامه کارشناسي ارشد مدیریت بر اساس مقاله بیس پیش می رود در دکتری مدیریت تمرکز شما باید بر یک موضوع با ایده ای نو و
بدیع باشید که تا حدی غنای بیشتری از یک یا دو مقاله بیس داشته باشد. برای
مثال در انت

ادامه مطلب  

موضوع رساله دکتری مدیریت  

هر اتفاقی که در انجام پايان نامه کارشناسي ارشد
برای شما افتاده است را فراموش کنید. فضای دکتری مدیریت تا حد زیادی
متفاوت خواهد بود. از انتخاب موضوع رساله گرفته تا نحوه دفاع از آن باید
خودتان را برای فرایندهای جدید آماده کنید.اگر انتخاب موضوع پايان نامه کارشناسي ارشد مدیریت بر اساس مقاله بیس پیش می رود در دکتری مدیریت تمرکز شما باید بر یک موضوع با ایده ای نو و
بدیع باشید که تا حدی غنای بیشتری از یک یا دو مقاله بیس داشته باشد. برای
مثال در انت

ادامه مطلب  

موضوع رساله دکتری مدیریت  

هر اتفاقی که در انجام پايان نامه کارشناسي ارشد
برای شما افتاده است را فراموش کنید. فضای دکتری مدیریت تا حد زیادی
متفاوت خواهد بود. از انتخاب موضوع رساله گرفته تا نحوه دفاع از آن باید
خودتان را برای فرایندهای جدید آماده کنید.اگر انتخاب موضوع پايان نامه کارشناسي ارشد مدیریت بر اساس مقاله بیس پیش می رود در دکتری مدیریت تمرکز شما باید بر یک موضوع با ایده ای نو و
بدیع باشید که تا حدی غنای بیشتری از یک یا دو مقاله بیس داشته باشد. برای
مثال در انت

ادامه مطلب  

موضوع رساله دکتری مدیریت  

هر اتفاقی که در انجام پايان نامه کارشناسي ارشد
برای شما افتاده است را فراموش کنید. فضای دکتری مدیریت تا حد زیادی
متفاوت خواهد بود. از انتخاب موضوع رساله گرفته تا نحوه دفاع از آن باید
خودتان را برای فرایندهای جدید آماده کنید.اگر انتخاب موضوع پايان نامه کارشناسي ارشد مدیریت بر اساس مقاله بیس پیش می رود در دکتری مدیریت تمرکز شما باید بر یک موضوع با ایده ای نو و
بدیع باشید که تا حدی غنای بیشتری از یک یا دو مقاله بیس داشته باشد. برای
مثال در انت

ادامه مطلب  

موضوع رساله دکتری مدیریت  

هر اتفاقی که در انجام پايان نامه کارشناسي ارشد
برای شما افتاده است را فراموش کنید. فضای دکتری مدیریت تا حد زیادی
متفاوت خواهد بود. از انتخاب موضوع رساله گرفته تا نحوه دفاع از آن باید
خودتان را برای فرایندهای جدید آماده کنید.اگر انتخاب موضوع پايان نامه کارشناسي ارشد مدیریت بر اساس مقاله بیس پیش می رود در دکتری مدیریت تمرکز شما باید بر یک موضوع با ایده ای نو و
بدیع باشید که تا حدی غنای بیشتری از یک یا دو مقاله بیس داشته باشد. برای
مثال در انت

ادامه مطلب  

آشنایی با مفهوم هوشمندی کسب و کار  

هوشمندی کسب و کار یک چارچوب کاری شامل
فرایندها، ابزار و فناوری های مختلف است که برای حرکت از داده به اطلاعات و
از اطلاعات به دانش طراحی شده و موجب ایجاد ارزش افزوده برای سازمان می
شود. با استفاده از دانش به دست آمده، مدیران سازمان می توانند تصمیمات
بهتری اتخاذ نمایند و با طرح برنامه های عملی برای سازمان، فعالیت های
تجاری را به صورت مؤثرتری انجام دهند. همان طور که گفته شد هوشمندی کسب و
کار تنها یک ابزار نیست بلکه معماری است و در راستای شنا

ادامه مطلب  

​ هیاهوی سهم خواهان برای دفاع آخوندی از حذف بساط امضا فروشی  

یک زخم ۲ ساله در هیاهوی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دوباره سر باز کرد و آنهم آیین نامه کنترل ساختمان بود. پیش نویس این آیین نامه که اوایل سال جاری بتصویب هیات وزیران رسیده است اینک به چالشی تبدیل شده است برای رو در رو قرار گرفتن سازمان نظام مهندسي ساختمان و وزارت راه و شهرسازی. از قضا با توجه به این که ریاست این سازمان یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس و از وکلای مردم برای رای اعتماد به وزیر محسوب میشود حال این دعوای ۲ ساله چهره جد

ادامه مطلب  

پایان نامه بررسي رباتها صنعتي و مشخصات آنها در جوشكاري  

پايان نامه بررسی رباتها صنعتی و مشخصات آنها در جوشكاری
از اواخر دهه هفتاد، تقاضا برای استفاده از رباتها در صنايع شروع به پیشرفت فوق العاده ای نمود. دلیل اصلی رشد چشمگیر صنايع رباتیک، عمدتاً به خاطر ملاحظات اقتصادی است. جنبه دیگر استفاده از رباتها بالا رفتن سرعت تولید و دقت کار می باشد بطوریکه بعلت دقت کامپیوتری، رباتها نسبت به کارگر در این حالت ضا
کسب درآمد اینترنتی

ادامه مطلب  

پایان نامه بررسي رباتها صنعتي و مشخصات آنها در جوشكاري  

پايان نامه بررسی رباتها صنعتی و مشخصات آنها در جوشكاری
از اواخر دهه هفتاد، تقاضا برای استفاده از رباتها در صنايع شروع به پیشرفت فوق العاده ای نمود. دلیل اصلی رشد چشمگیر صنايع رباتیک، عمدتاً به خاطر ملاحظات اقتصادی است. جنبه دیگر استفاده از رباتها بالا رفتن سرعت تولید و دقت کار می باشد بطوریکه بعلت دقت کامپیوتری، رباتها نسبت به کارگر در این حالت ضا
کسب درآمد اینترنتی

ادامه مطلب  

دانلود پایان نامه حقوق با عنوان بررسی حقوقی شرب خمر و اکراه در آن  

دانلود پايان نامه حقوق با عنوان  بررسی حقوقی شرب خمر و اکراه در آن
آماده چاپ و پرینت قابل ویرایش در قالب فایل ورد و pdf 
شامل چکیده مقدمه فصل بندی مدون فهرست مطالب و منابع معتبر حقوقی
 جدیدترین عناوین و موضوعات پايان نامه حقوقی و کار تحقیفی 1 و کار تحقیقی 2

ادامه مطلب  

دانلود پایان نامه حقوق با عنوان بررسی حقوقی شرب خمر و اکراه در آن  

دانلود پايان نامه حقوق با عنوان  بررسی حقوقی شرب خمر و اکراه در آن
آماده چاپ و پرینت قابل ویرایش در قالب فایل ورد و pdf 
شامل چکیده مقدمه فصل بندی مدون فهرست مطالب و منابع معتبر حقوقی
 جدیدترین عناوین و موضوعات پايان نامه حقوقی و کار تحقیفی 1 و کار تحقیقی 2

ادامه مطلب  

انجام رساله یا پایان نامه DBA  

(درجه دکترای مدیریت بیزنس) مخفف عبارت
Doctorate of Business Administration است. DBA یک مدرک دکترای تحقیقی است
که تمرکز آن بر شیوه ­های کاربردی تجارت و بیزنس است. سطح دروس در این دوره
مانند Ph.D. خیلی بالاتر از دروس دوره­ های کارشناسي ارشد است.انتخاب DBA یا Ph.D. ؟ تحقیقات
در DBA بر مباحث کاربردی تجارت متمرکز است و نتایج حاصل از این تحقیقات
مستقیما به تخصص یا حرفه دانشجو مرتبط است. تحقیقات هم تئوری و هم عملی
است. پايان نامه DBA از نظر سطح دشواری، سعی و تلاشی که لازم

ادامه مطلب  

انجام رساله یا پایان نامه DBA  

(درجه دکترای مدیریت بیزنس) مخفف عبارت
Doctorate of Business Administration است. DBA یک مدرک دکترای تحقیقی است
که تمرکز آن بر شیوه ­های کاربردی تجارت و بیزنس است. سطح دروس در این دوره
مانند Ph.D. خیلی بالاتر از دروس دوره­ های کارشناسي ارشد است.انتخاب DBA یا Ph.D. ؟ تحقیقات
در DBA بر مباحث کاربردی تجارت متمرکز است و نتایج حاصل از این تحقیقات
مستقیما به تخصص یا حرفه دانشجو مرتبط است. تحقیقات هم تئوری و هم عملی
است. پايان نامه DBA از نظر سطح دشواری، سعی و تلاشی که لازم

ادامه مطلب  

انجام رساله یا پایان نامه DBA  

(درجه دکترای مدیریت بیزنس) مخفف عبارت
Doctorate of Business Administration است. DBA یک مدرک دکترای تحقیقی است
که تمرکز آن بر شیوه ­های کاربردی تجارت و بیزنس است. سطح دروس در این دوره
مانند Ph.D. خیلی بالاتر از دروس دوره­ های کارشناسي ارشد است.انتخاب DBA یا Ph.D. ؟ تحقیقات
در DBA بر مباحث کاربردی تجارت متمرکز است و نتایج حاصل از این تحقیقات
مستقیما به تخصص یا حرفه دانشجو مرتبط است. تحقیقات هم تئوری و هم عملی
است. پايان نامه DBA از نظر سطح دشواری، سعی و تلاشی که لازم

ادامه مطلب  

انجام رساله یا پایان نامه DBA  

(درجه دکترای مدیریت بیزنس) مخفف عبارت
Doctorate of Business Administration است. DBA یک مدرک دکترای تحقیقی است
که تمرکز آن بر شیوه ­های کاربردی تجارت و بیزنس است. سطح دروس در این دوره
مانند Ph.D. خیلی بالاتر از دروس دوره­ های کارشناسي ارشد است.انتخاب DBA یا Ph.D. ؟ تحقیقات
در DBA بر مباحث کاربردی تجارت متمرکز است و نتایج حاصل از این تحقیقات
مستقیما به تخصص یا حرفه دانشجو مرتبط است. تحقیقات هم تئوری و هم عملی
است. پايان نامه DBA از نظر سطح دشواری، سعی و تلاشی که لازم

ادامه مطلب  

انجام رساله یا پایان نامه DBA  

(درجه دکترای مدیریت بیزنس) مخفف عبارت
Doctorate of Business Administration است. DBA یک مدرک دکترای تحقیقی است
که تمرکز آن بر شیوه ­های کاربردی تجارت و بیزنس است. سطح دروس در این دوره
مانند Ph.D. خیلی بالاتر از دروس دوره­ های کارشناسي ارشد است.انتخاب DBA یا Ph.D. ؟ تحقیقات
در DBA بر مباحث کاربردی تجارت متمرکز است و نتایج حاصل از این تحقیقات
مستقیما به تخصص یا حرفه دانشجو مرتبط است. تحقیقات هم تئوری و هم عملی
است. پايان نامه DBA از نظر سطح دشواری، سعی و تلاشی که لازم

ادامه مطلب  

انجام رساله یا پایان نامه DBA  

(درجه دکترای مدیریت بیزنس) مخفف عبارت
Doctorate of Business Administration است. DBA یک مدرک دکترای تحقیقی است
که تمرکز آن بر شیوه ­های کاربردی تجارت و بیزنس است. سطح دروس در این دوره
مانند Ph.D. خیلی بالاتر از دروس دوره­ های کارشناسي ارشد است.انتخاب  DBA یا Ph.D. ؟      تحقیقات
در DBA بر مباحث کاربردی تجارت متمرکز است و نتایج حاصل از این تحقیقات
مستقیما به تخصص یا حرفه دانشجو مرتبط است. تحقیقات هم تئوری و هم عملی
است. پايان نامه DBA از نظر سطح دشواری، سع

ادامه مطلب  

حسام‌الدین آشنا به عنوان نماینده رییس‌جمهور در ستاد مرکزی راهیان نور ابقا شد  

مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور به عنوان نماینده تام‌الاختیار رییس‌جمهور در بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و ستاد مرکزی راهیان نور کشور ابقا شد.
 
به گزاش خبر فوری به نقل از ایلنا، رییس دفتر رییس‌جمهور در پاسخ به نامه درخواست سرتیپ بسیجی بهمن کارگر، رییس بنیاد حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و رییس ستاد مرکزی راهیان نور کشور نوشت: نامه جنابعالی با موضوع درخواست....ادامه خبرسیاست فوری

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1