عاشقانه  

امشب تو را با خودم تنها میگذارم،روی‌ تکه ابرِ پیشِ روی ماه تاب می نشینم وتماشا میکنم چگونه دلم را میبَریچگونه غم هایم را از گونه ام‌ پاک میکنیو چگونه تا رویا همراهی ام‌ میکنیامشبتو را با من تنها میگذارمو لب ِ دیوارِ سحرسَر روی زانویِ محبوبه ها میگذارمو تماشا میکنم چگونه برایم شعر میخوانیچگونه در چشم هایم‌ زل میزنی ‌و به دکمه های بسته ی پیراهنم چپ چپ نگاه میکنی!تماشا میکنم چگونه مرا تَن میکنی ‌وتن‌پوشَت را با لبخند به رخ ستا

ادامه مطلب  

اشعار بمناسبت فرخنده عید سعید قربان  

بندگی کن تا که سلطانت کنند … تن رها کن تا همه جانت کنندخوی حیوانی سزاوار تو نیست  … ترک این خو کن که انسانت کنندچون نداری درد، درمان هم مخواه  … درد پیدا کن که درمانت کنندبنده ی شیطانی و داری امید … که ستایش همچو یزدانت کنند؟!سوی حق نارفته چون داری طمع؟ … همسر موسی بن عمرانت کننشکر و تسلیم سلیمانیت کو؟ … ای که می خواهی سلیمانت کننداز چَهِ شهوت، قدم بیرون گذار … تا عزیز مصر و کنعانت کنندبگذر از فرزند و مال و جان خویش … تا خلیل الله دورا

ادامه مطلب  

چگونه با ۱۴ حرکت ورزشی قدی بلند داشته باشیم؟  

چگونه با 14 حرکت ورزشی قدی بلند داشته باشیم؟
 
 


چگونه با 14 حرکت ورزشی قدی بلند داشته باشیم؟

۱. حرکت گربه و گاو:
این حرکت با نام حرکت «گربه و سگ» نیز شناخته می‌شود و بدن شما را در دو حالت تعداد سانتی‌متری کش می‌آورد. حالت نخست : زانوها روی زمین به صورت گربه میگذارید سپس کمر خود را به سمت بالا مانند رنگین کمان قوس دهید و سر خود را به سمت پایین بیاورید. تعداد ثانیه در این حالت بمانید؛ سپس نفس را به بیرون هدایت کـــرده و کمر را به سم

ادامه مطلب  

مافی چت  

مافی چت,وبلاگ مافی چت,چت مافی,سایت مافی,جامعه مجازی مافی چت,سایت مافی چت,کاربران مافی چت,لیست مافی چت,سیستم امتیازات مافی چت,ورود به مافی چت,قالب مافی چت,انجمن مافی چت,چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسي,بزرگترین چت ایرانی. مافی,چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسي,بزرگترین چت ایرانی.

ادامه مطلب  

اسکلت چت  

اسکلت چت,وبلاگ اسکلت چت,چت اسکلت,سایت اسکلت,جامعه مجازی اسکلت چت,سایت اسکلت چت,کاربران اسکلت چت,لیست اسکلت چت,سیستم امتیازات اسکلت چت,ورود به اسکلت چت,قالب اسکلت چت,انجمن اسکلت چت,چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسي,بزرگترین چت ایرانی. اسکلت,چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسي,بزرگترین چت ایرانی.

ادامه مطلب  

بلوف چت  

بلوف چت,وبلاگ بلوف چت,چت بلوف,سایت بلوف,جامعه مجازی بلوف چت,سایت بلوف چت,کاربران بلوف چت,لیست بلوف چت,سیستم امتیازات بلوف چت,ورود به بلوف چت,قالب بلوف چت,انجمن بلوف چت,چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسي,بزرگترین چت ایرانی. بلوف,چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسي,بزرگترین چت ایرانی.

ادامه مطلب  

اردک چت  

اردک چت,وبلاگ اردک چت,چت اردک,سایت اردک,جامعه مجازی اردک چت,سایت اردک چت,کاربران اردک چت,لیست اردک چت,سیستم امتیازات اردک چت,ورود به اردک چت,قالب اردک چت,انجمن اردک چت,چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسي,بزرگترین چت ایرانی. اردک,چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسي,بزرگترین چت ایرانی.

ادامه مطلب  

نیکو چت  

نیکو چت,وبلاگ نیکو چت,چت نیکو,سایت نیکو,جامعه مجازی نیکو چت,سایت نیکو چت,کاربران نیکو چت,لیست نیکو چت,سیستم امتیازات نیکو چت,ورود به نیکو چت,قالب نیکو چت,انجمن نیکو چت,چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسي,بزرگترین چت ایرانی. نیکو,چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسي,بزرگترین چت ایرانی.

ادامه مطلب  

حریص چت  

حریص چت,وبلاگ حریص چت,چت حریص,سایت حریص,جامعه مجازی حریص چت,سایت حریص چت,کاربران حریص چت,لیست حریص چت,سیستم امتیازات حریص چت,ورود به حریص چت,قالب حریص چت,انجمن حریص چت,چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسي,بزرگترین چت ایرانی. حریص,چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسي,بزرگترین چت ایرانی.

ادامه مطلب  

هوآوی چت  

هوآوی چت,وبلاگ هوآوی چت,چت هوآوی,سایت هوآوی,جامعه مجازی هوآوی چت,سایت هوآوی چت,کاربران هوآوی چت,لیست هوآوی چت,سیستم امتیازات هوآوی چت,ورود به هوآوی چت,قالب هوآوی چت,انجمن هوآوی چت,چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسي,بزرگترین چت ایرانی. هوآوی,چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسي,بزرگترین چت ایرانی.

ادامه مطلب  

کوثر چت  

کوثر چت,وبلاگ کوثر چت,چت کوثر,سایت کوثر,جامعه مجازی کوثر چت,سایت کوثر چت,کاربران کوثر چت,لیست کوثر چت,سیستم امتیازات کوثر چت,ورود به کوثر چت,قالب کوثر چت,انجمن کوثر چت,چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسي,بزرگترین چت ایرانی. کوثر,چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسي,بزرگترین چت ایرانی.

ادامه مطلب  

الیز چت  

الیز چت,وبلاگ الیز چت,چت الیز,سایت الیز,جامعه مجازی الیز چت,سایت الیز چت,کاربران الیز چت,لیست الیز چت,سیستم امتیازات الیز چت,ورود به الیز چت,قالب الیز چت,انجمن الیز چت,چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسي,بزرگترین چت ایرانی. الیز,چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسي,بزرگترین چت ایرانی.

ادامه مطلب  

بارانا چت  

بارانا چت,وبلاگ بارانا چت,چت بارانا,سایت بارانا,جامعه مجازی بارانا چت,سایت بارانا چت,کاربران بارانا چت,لیست بارانا چت,سیستم امتیازات بارانا چت,ورود به بارانا چت,قالب بارانا چت,انجمن بارانا چت,چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسي,بزرگترین چت ایرانی. بارانا,چت,چتروم,چت روم,چت کردن,سایت چت,برنامه چت,سایت چت فارسي,بزرگترین چت ایرانی.

ادامه مطلب  

چگونه بر نااميدى خود غلبه کنيم؟  

چگونه بر ناامیدى خود غلبه کنیم؟
پیک سنجش
 
 
 
به گفته نویسنده معروف، پایولو کوییلو: “آن لحظه معجزه آسا به ما کمک می‌کند تا خود را تغییر دهیم و ما را به سمت رسیدن به آرزوهایمان سوق می‌دهد. بله، ما سختى مى کشیم، لحظات سخت خواهیم داشت و ناامیدى هاى بسیارى را تجربه خواهیم کرد، ولى تمام اینها گذراست و هیچ اثر دایمى باقى نمی‌گذارد. و یک روز با افتخار و امید به مسیرى که پیموده‌ایم نگاه خواهیم کرد.” 
ناامیدى یک اتفاق طبیعى

ادامه مطلب  

چگونه بر نااميدى خود غلبه کنيم؟  

چگونه بر ناامیدى خود غلبه کنیم؟
پیک سنجش
 
 
 
به گفته نویسنده معروف، پایولو کوییلو: “آن لحظه معجزه آسا به ما کمک می‌کند تا خود را تغییر دهیم و ما را به سمت رسیدن به آرزوهایمان سوق می‌دهد. بله، ما سختى مى کشیم، لحظات سخت خواهیم داشت و ناامیدى هاى بسیارى را تجربه خواهیم کرد، ولى تمام اینها گذراست و هیچ اثر دایمى باقى نمی‌گذارد. و یک روز با افتخار و امید به مسیرى که پیموده‌ایم نگاه خواهیم کرد.” 
ناامیدى یک اتفاق طبیعى

ادامه مطلب  

عمل فتق چگونه است  

عمل فتق چگونه استمطلب های این مقاله را اختصاص می دهیم به موضوع ، عمل فتق چگونه است . اگر دچار بیماری فتق شده اید و قصد عمل کردن فتق را دارید، می توانید با خواندن این مقاله اطلاعات لازم را به دست آورید.مقدمه :همان طور که در مطلب های قبلی به آن اشاره کردیم، مشاوره قبل از جراحی، یک امری ضروری می باشد که بر نتیجه ی جراحی تاثیرگذار می باشد.قبل از اقدام به هر عملی چه عمل های زیبایی، چه عمل های درمانی، مراجعه به پزشک و مشورت با ایشان می توان

ادامه مطلب  

عسل چگونه باکتری ها را از بین می برد؟  

عسل چگونه باکتری ها را از بین می برد؟
تحقیقات نشان داده است وقتی گونه های متعدد باکتری به مدت 24 ساعت در عسل 10% قرار گیرندبه تدریج کاهش می یابند.
تنوع فعالیت عسل  به میزان حساسیت گونه های باکتری بستگی دارد .
عسل 20 % دو گونه از شش گونه و عسل 50 % ، 12 گونه باکتریرا بعد از یک ساعت ، بعد از 13 الی 24 ساعت همه آنها را از بین برد .
از بین رفتن گونه های گرم منفی بعد از 4 الی 6 ساعت آغاز شد و بعد از 48 ساعت کاملا از بین رفتند .
به طور کلی باکتری کش بودن یا نبودن ع

ادامه مطلب  

عسل چگونه باکتری ها را از بین می برد؟  

عسل چگونه باکتری ها را از بین می برد؟
تحقیقات نشان داده است وقتی گونه های متعدد باکتری به مدت 24 ساعت در عسل 10% قرار گیرندبه تدریج کاهش می یابند.
تنوع فعالیت عسل  به میزان حساسیت گونه های باکتری بستگی دارد .
عسل 20 % دو گونه از شش گونه و عسل 50 % ، 12 گونه باکتریرا بعد از یک ساعت ، بعد از 13 الی 24 ساعت همه آنها را از بین برد .
از بین رفتن گونه های گرم منفی بعد از 4 الی 6 ساعت آغاز شد و بعد از 48 ساعت کاملا از بین رفتند .
به طور کلی باکتری کش بودن یا نبودن ع

ادامه مطلب  

چگونه (بدون از دسترس خارج شدن سایت) هاست فعلی را تعویض نماییم  

برای بسیاری فکر جا به جا کردن وب‌سایت از یک هاست به هاست دیگر ترسناک است. اما در واقعیت اگر بدانید که دقیقاً باید به چه ترتیبی هاست‌تان را عوض کنید کار چندان سختی در پیش ندارید. تغییر هاست را می‌توانید حتا بدون داون شدن و از کار افتادن سایت انجام دهید. در این مطلب یاد می‌گیریم چگونه به ترتیبی که سایت در جریان روند جابه‌جایی از کار نیفتد یا داون نشود یا از دست‌رس خارج نشود هاستش را عوض کنیم.نکته: برای این‌که سایت‌تان داون نشود حتماً در نظر

ادامه مطلب  

فر ماندهی قرارگاه شهید هراتی جناب سرهنگ پاسدار حاج آقا اب سالان  

سلام علیک
از اقدام فرهنگی شما در ارتباط با شهدای روستای نهور که مورد عنایت قرار گرفته و تصاویر و عکس انان در بلوار اصلی شهر بنجار نصب شده بسیار سپاس گزار و تقدیر میشود انشاالله در پناه حق موفق وموید باشید
اهالی نهور
دهیار و شورای اسلامی نهور
خانواده شاهد نهور ابادی (روستا ) در سیستان ----نهور

ادامه مطلب  

چگونه سرگیجه را برطرف کنیم  

سرگیجه چیست | چگونه سرگیجه را برطرف کنیم ؟مجله سلامت : سرگیجه می‌تواند چیزهای مختلفی برای افراد مختلف داشته باشد و می‌تواند به دلایل مختلف ایجاد شود. برخی افراد سرگیجه را به عنوان احساس گیجی و حواس پرتی توصیف می‌کنند، در حالی که برخی می‌گویند سرگیجه احساس حرکت خود یا جهان اطراف آن‌ها است. گروه دیگر نیز ممکن است از سرگیجه به عنوان احساس عدم تعادل یاد کنند. سرگیجه در برخی از افراد با تهوع، استفراغ و یا احساس تهوع همراه اس

ادامه مطلب  

چگونه کتاب بخوانیم تا بیشترین استفاده را ببریم؟  

امروزه هم کتاب‌‌ها زیاد شده‌اند و هم کتاب‌خوان‌ها، اما بیشتر مردم نه کتاب‌های خوب را می‌شناسند و نه به آنچه می‌خوانند، می‌اندیشند. عدم‌دقت منجر به عدم‌درک و عدم‌درک باعث فراموشی سریع مطالب خواهد شد.مطالعه فنی است که باید آن را آموخت. برای خواندن یک کتاب، برخورداری از مهارت خواندن کافی نیست، به‌ویژه اگر مجبور به خواندن یک کتاب آموزشی یا درسی باشید و درک مفاهیم برای شما ضروری باشد. در این مقاله شما خواهید دید

ادامه مطلب  

چگونه کتاب بخوانیم تا بیشترین استفاده را ببریم؟  

امروزه هم کتاب‌‌ها زیاد شده‌اند و هم کتاب‌خوان‌ها، اما بیشتر مردم نه کتاب‌های خوب را می‌شناسند و نه به آنچه می‌خوانند، می‌اندیشند. عدم‌دقت منجر به عدم‌درک و عدم‌درک باعث فراموشی سریع مطالب خواهد شد.مطالعه فنی است که باید آن را آموخت. برای خواندن یک کتاب، برخورداری از مهارت خواندن کافی نیست، به‌ویژه اگر مجبور به خواندن یک کتاب آموزشی یا درسی باشید و درک مفاهیم برای شما ضروری باشد. در این مقاله شما خواهید دید

ادامه مطلب  

دانلود پایان نامه با موضوع Olap چیست و چگونه کار می‌کند  

دانلود پایان نامه با موضوع Olap چیست و چگونه کار می‌کندمقدمه :امروزه پس از جمع آوری و بدست اوردن اطلاعات  ، تجزیه و تحلیل داده ها ، یکی از مهمترین  کارهای بانک های اطلاعاتی می باشد . بر همین اساس اکنون یکی از مهمترین معیار تشخیص بانک اطلاعاتی برتر ، امکانات تجزیه و تحلیل  داده ها در آن بانک می باشد .از جمله فناوریهای  جدید  در جهت تحلیل داده  ، سیستم Olap  می باشد . Olap که در چند سال اخیر مطرح گشته است و هر ساله راه تکامل خود را طی م

ادامه مطلب  

نام مستعار انتخاب نکنید  

یاد بگیرید....
هرآنچه در شناسنامه تان درج شده را بپذیرید ...!
جنسیت ..مکان تولد ..خانواده ...
خیلی چیرا هست که ما در آن حق انتخاب نداشتیم ...
اما حق انتخاب اینکه چگونه از آن ها استفاده کنیم را داریم !
نام شما هر انچه باشد زیباست یادبگیرد برای خود نام مستعار انتخاب نکنید 
نام مستعار شروع از خودبیگانگی است ..شروع سردرگمی ... شروع فاصله گرفتن از من واقعی !
 

ادامه مطلب  

مراقبت های بعد از لمینیت دندان  

راقبت های بعد از لمینیت دندان چگونه استمراقبت های بعد از لمینیت دندان : لمینیت دندان یکی از جدید ترین و پر طرفدار ترین روش ها برای ترمیم و زیبایی دندان ها به شمار می آید . این دستگاه برای رفع رنگ دانه های روی دندان ، بستن فاصله های دندان ، فرم ، ترمیم مینای شکسته و در نهایت ایجاد لبخند زیبا ، مورد استفاده برای عموم مردم قرار گرفته است .منبع:https://drazaminejad.ir/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/

ادامه مطلب  

این آسایش امروزمان را مرهون چه کسانی هستیم؟  

دوستی در قسمت نظرات متن زیر را برایم نوشته است.
دوستم رنک اول پزشکی دانشگاه تهران است با معدل بالای نوزده دیروز که با هم به کتابخانه رفتیم و از انجایی که پر بود مجبور شدیم به سالن بچه های ارشد برویم انجا ما را راه ندادند چون که فقط مال ارشد ها بود.به او گفتم فلانی تو را با این معدلت حتی به این طبقه هم راه ندادند پس چطور ست که فلان هم کلاسیمان با 8 واحد مردود شده به راحتی توانست به دانشگاه ما انتقالی بگیرد؟؟لبخند حسرت باری زد و گفت چون او چیزی دا

ادامه مطلب  

بیان تفاوت سنی در زبان انگلیسی  

 

بیان تفاوت سنی در زبان انگلیسی

آموزش گرامر انگلیسی

آموزش مکالمه انگلیسی

 
حتما برای شما هم پیش آمده است که بخواهید تفاوت سنی خود را با شخصی بیان کنید اما ندانید چگونه!در این پست ما به شما زبان آموزان عزیز توضیح خواهیم داد که چگونه تفاوت سنی خود را بیان کنید. با ما در مجله اینترنتی شادما همراه باشید.
 
برای خواندن ادامه ی پست روی ادامه ی مطلب کلیک کنید:
مجله اینترنتی شادما

ادامه مطلب  

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان دوم را با کاربرد فیزیک در زندگی آشنا کنم  

 
 تعداد صفحات: 20     کد محصول :6894      حجم فایل:31,52 KB      نوع فایل :rar 
 
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان دوم را با کاربرد فیزیک در زندگی آشنا کنمچکیدهفیزیک علم شناختن قانون های عمومی و کلی حاکم بر رفتار ماده و انرژی است. کوشش های پیگیر فیزیکدانان در این راه سبب کشف بسیاری از قانون های اساسی، بیان نظریه ها و آشنایی با بعضی پدیده های طبیعی شده است. هرچند این موفقیت ها در برابر حجم ناشناخته ها،

ادامه مطلب  

کارگاه آموزشی اصول طراحی وچیدمان فروشگاهی  

کارگاه آموزشی  اصول طراحی وچیدمان فروشگاهی
کارگاه آموزشی اصول طراحی وچیدمان فروشگاهی-چگونه فروشگاهی پرفروش داشته باشیم؟زمان: 3خرداداز 14 تا 18همراه بااعطا گواهینامه دانشگاه علامه طباطبایی
مکان:  توانیر پردیس دانشگاه علامه طباطبایی
 
سرفصل های دوره اصول طراحی و چیدمان فروشگاهیچگونه یک فروشگاه موفق داشته باشیم؟!طبقه بندی فروشگاه هافروشگاه های خرده فروشی و انواع آنبازار، مشتری و فروششبکه توزیعفضای داخلینمای بیرونیبرنامه ری

ادامه مطلب  

راهنمايي خريد توالت فرنگي  

 
توالت فرنگی
در گذشته استفاده از توالت
فرنگی برای بسیاری سخت و عجیب به نظر می رسید اما امروزه با پيشرفت
تكنولوژی و عرضه محصولات با كارایی های مختلف  از جمله، استفاده آسان و
كاهش خستگی پاها و جلوگیری از آسیب های جدی به مفاصل پا در دراز مدت،
توانسته طرفداران زیادی را به خود اختصاص دهد . در بازار انواع گوناگونی از توالت فرنگی با طراحی های مختلفی وجود دارد كه شامل دوتكه ، یك تكه و دیواری ( وال هنگ) هستند .
 

ادامه مطلب  

درین ایّامِ قــدر مراهم دعا کنید  

خداوند به موسی فرمودند:
با زبانی دعا کن که با آن گناه نکرده باشی تا دعایت مستجاب شود!!!
موسی عرض کرد:چگونه؟؟؟
خداوند فرمود:
به دیگران بگو برایت دعا کنند!چون با زبان آنها گناه نکرده ای.....
برای هم دعا کنید .قطعا زودتر مستجابه


میشه ایـــــن شَبـــا …تـــــو روضِه هـا …تـــــو سینـه زنـی هـا …اونجـــــا کـِہ دِلـِت میـشکَـنِـہ …اونجـــــآ کـِہ بُغـض گَـلـُوتـــــو مـیگـیـرِه و اَشـــــک تـو چِـشمـــــآت حَـلـقـِہ مـیـزنـہ …و

ادامه مطلب  

پاک کردن رنگ خشک شده از روی فرش  

شستشوی فرش از رنگ خشک شده
در حال رنگ آمیزی دیوار یا وسیله ای هستیم که ناگهان مقداری از آن روی فرش یا لباسمان میریزد چگونه قالیشویی یا شستشو را انجام دهیم تا اثری از رنگ باقی نماند؟
اگر لکه رنگ ایجاد شده را به موقع و تاوقتی که مرطوب است پاک کنید احتمال پاک شدن آن چندبرابر افزایش میابد.
ابتدا باید رنگ اضافی را از روی فرش جمع آوری کنید،با استفاده از لبه ی نرم چاقو و یا تیغ ریش تراشی لکه را بردارید.
سپس با استفاده از اسفنج و مایع ظرف شویی قسمت مور

ادامه مطلب  

نحوه طراحی صفحات خالی در سایت  

امروزه طراحی سایت
برای طراحان بسیار سخت می باشد چرا که سلایق مختلف و کسب و کارهای مختلفی
وجود دارد که باید برای هر کدام طراحی منحصر به فردی ایجاد شود در برخی
مواقع سختی به خاطر این موضوع برای طراحان بیشتر می شود که آنها فضای کافی
برای قرار دادن اطلاعات در یک صفحه سایت را ندارند اما فقط این نوع دشواری
در طراحی نیست گاهی اوقات برخی از صفحات اطلاعات زیادی ندارند و طراح نمی
داند چگونه بخش های زیاد صفحه را پر نماید چرا که اگر چیدمان یک صفحه از


ادامه مطلب  

ادبيات  

 
 دورهٔ میانمایگی ادبیات فارسي
نه چندان بزرگم /که کوچک بیابم خودم را/نه آنقدر کوچک/ که خود را بزرگ.../گریز از میانمایگی/ آرزویی بزرگ است؟
 
          شاید مرحوم قیصر امین پور با این شعر ، میخواسته به نحوی واقعیتِ ادبیاتِ زمان ما را بیان کند.عصری که شاعران و نویسندگانِ متوسط بسیارند و بنا به  هر  دلیل ادبیاتی که ممتاز و درجه یک باشد نداریم.
 همواره در یک دوره از تاریخِ ادبیات، شاعران و نویسندگانِ بزرگ ظهور می کنند و در  دوره ای دیگر، خاموشی رخ

ادامه مطلب  

اشعار در شب میلاد حضرت امام رضا (ع) دهه کرامت  

دل همیشه غریبم هوایتان كرده است
هواى گریه پایین پایتان كرده است
 
 وَ گیوه‏هاى مرا رد پاى غمگینت
مسافر سحر كوچه هایتان كرده است
 
 خداش خیر دهد آن كسى كه بال مرا
كبوتر حرم باصفایتان كرده است
 
 چگونه لطف ندارى به این دو چشمى كه
كنار پنجره هایت صدایتان كرده است ؟
 
 چگونه از تو نگیرم نجات فردا را
خدا براى همین‏ها سوایتان كرده است
 
چرا امید ندارى مدینه برگردى
مگر نه آنكه خدا هم دعایتان كرده است
 
 میان شهر مدینه یگانه

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1