دانلود مداحی حاج محمود کریمی  

دانلود مداحی جدید حاج محمود کریمی سال ۹۰
دانلود مداحی حاج محمود کریمی سال ۹۰
دانلود مداحی جدید حاج محمود کریمی سال ۸۹
دانلود مداحی حاج محمود کریمی سال ۸۹
دانلود مداحی جدید حاج محمود کریمی سال ۸۸
دانلود مداحی حاج محمود کریمی سال ۸۸
دانلود مداحی جدید حاج محمود کریمی سال ۸۷
دانلود مداحی حاج محمود کریمی سال ۸۷
دانلود مداحی جدید حاج محمود کریمی سال ۸۶
دانلود مداحی حاج محمود کریمی سال ۸۶
دانلود مداحی جدید حاج محمود کریمی گلچین سال ۸۵
دانلود م

ادامه مطلب  

دانلود مداحی حاج محمود کریمی  

دانلود مداحی جدید حاج محمود کریمی سال ۹۰
دانلود مداحی حاج محمود کریمی سال ۹۰
دانلود مداحی جدید حاج محمود کریمی سال ۸۹
دانلود مداحی حاج محمود کریمی سال ۸۹
دانلود مداحی جدید حاج محمود کریمی سال ۸۸
دانلود مداحی حاج محمود کریمی سال ۸۸
دانلود مداحی جدید حاج محمود کریمی سال ۸۷
دانلود مداحی حاج محمود کریمی سال ۸۷
دانلود مداحی جدید حاج محمود کریمی سال ۸۶
دانلود مداحی حاج محمود کریمی سال ۸۶
دانلود مداحی جدید حاج محمود کریمی گلچین سال ۸۵
دانلود م

ادامه مطلب  

متن سینه زنی واحد شب اول محرم و شهادت مسلم (ع) - سر زده ماه گریه ها وای من - حاج محمود کریمی  

 
سر زده ماه گریه ها وای من
فاطمه میزنه صدای وای من
دلم شده مسافر کربلا
چه پر بلاست کربلا وای من
صدای مسلم رسد از کوچه ها
کوفه نیا کوفه نیا وای من
کوفه شده دشمن تو یا حسین
دروغ بوده نامه ها وای من
گر شدم آواره در کوی تو
جان هزاران مسلم و روی تو
فکر رباب و اصغرت وای من
قد رشید اکبرت وای من
ماه بنی هاشم و روی زمین
قامت میر لشکرت وای من
سیلی و غارت شدن خیمه ها
روی کبود دخترت وای من
شمر نهد خنجر و بر حنجرت
پیش نگاه خواهرت وای من
راس حسین به

ادامه مطلب  

متن سینه زنی واحد شب اول محرم و شهادت مسلم (ع) - سر زده ماه گریه ها وای من - حاج محمود کریمی  

 
سر زده ماه گریه ها وای من
فاطمه میزنه صدای وای من
دلم شده مسافر کربلا
چه پر بلاست کربلا وای من
صدای مسلم رسد از کوچه ها
کوفه نیا کوفه نیا وای من
کوفه شده دشمن تو یا حسین
دروغ بوده نامه ها وای من
گر شدم آواره در کوی تو
جان هزاران مسلم و روی تو
فکر رباب و اصغرت وای من
قد رشید اکبرت وای من
ماه بنی هاشم و روی زمین
قامت میر لشکرت وای من
سیلی و غارت شدن خیمه ها
روی کبود دخترت وای من
شمر نهد خنجر و بر حنجرت
پیش نگاه خواهرت وای من
راس حسین به

ادامه مطلب  

متن سینه زنی واحد شب اول محرم - ماه ماه ماتمه، اومد محرمت - حاج محمود کریمی  

 
ماه ماه ماتمه، اومد محرمت
مونده به جون عاشق شیرینی غمت
سرخ میشه پرچما، جای پرچم سیاه
از زنده بودن سرخ که میشه پرچمت
عرش رو به کربلا
عشق میزنه صدا
لبیک یا حسین
شور سینه زنا
شور مدافعا
لبیک یا حسین....
هر کی دلواپسه، اشکش مقدسه
واسه بهشتی بودن، یک قطرشم بسه
درمون عاشقاست، این وعده ی خداست
آخر یه روز به دادم این اشکا میرسه
دست خدا نوشت
رو سر در بهشت
 لبیک یا حسین
پیچیده هر طرف
از مکه و نجف
لبیک یا حسین.....
تو باغ اهل بیت، عشاق اه

ادامه مطلب  

متن سینه زنی واحد شب اول محرم - ماه ماه ماتمه، اومد محرمت - حاج محمود کریمی  

 
ماه ماه ماتمه، اومد محرمت
مونده به جون عاشق شیرینی غمت
سرخ میشه پرچما، جای پرچم سیاه
از زنده بودن سرخ که میشه پرچمت
عرش رو به کربلا
عشق میزنه صدا
لبیک یا حسین
شور سینه زنا
شور مدافعا
لبیک یا حسین....
هر کی دلواپسه، اشکش مقدسه
واسه بهشتی بودن، یک قطرشم بسه
درمون عاشقاست، این وعده ی خداست
آخر یه روز به دادم این اشکا میرسه
دست خدا نوشت
رو سر در بهشت
 لبیک یا حسین
پیچیده هر طرف
از مکه و نجف
لبیک یا حسین.....
تو باغ اهل بیت، عشاق اه

ادامه مطلب  

ویژه نامه ایام محرم 96  

 
ویژه نامه ایام محرم
دانلود مراسمات محرم 96،95،94،93،92
 
دانلود مداحی محرم 95
دانلود مداحی محرم 94
دانلود مداحی محرم 93
دانلود مداحی محرم 92
 
 
مراسمات محرم 96
 
حاج محمود کریمی:
دانلود مداحی شب اول محرم 96 محمود کریمی
 دانلود مداحی شب دوم محرم 96 محمود کریمی
دانلود مداحی شب سوم محرم 96 محمود کریمی
دانلود مداحی شب چهارم محرم 96 محمود کریمی
دانلود مداحی شب پنجم محرم 96 محمود کریمی
دانلود مداحی شب ششم محرم 96 محمود کریمی
دانلود مداح

ادامه مطلب  

ویژه نامه ایام محرم 96  

 
ویژه نامه ایام محرم
دانلود مراسمات محرم 96،95،94،93،92
 
دانلود مداحی محرم 95
دانلود مداحی محرم 94
دانلود مداحی محرم 93
دانلود مداحی محرم 92
 
 
مراسمات محرم 96
 
حاج محمود کریمی:
دانلود مداحی شب اول محرم 96 محمود کریمی
 دانلود مداحی شب دوم محرم 96 محمود کریمی
دانلود مداحی شب سوم محرم 96 محمود کریمی
دانلود مداحی شب چهارم محرم 96 محمود کریمی
دانلود مداحی شب پنجم محرم 96 محمود کریمی
دانلود مداحی شب ششم محرم 96 محمود کریمی
دانلود مداح

ادامه مطلب  

دانلود مداحی محرم 96 دانلود مراسم محرم 96 مداحی محرم 96  

دانلود مداحی محرم 96 دانلود مراسم محرم 96 مداحی محرم  دانلود مداحی محرم 96 دانلود مراسم محرم 96 مداحی محرم 96 دانلود مداحی محرم 96 دانلود مراسم محرم 96 مداحی محرم 96 دانلود مداحی محرم 96 دانلود مراسم محرم 96 مداحی محرم 96 دانلود مداحی محرم 96 دانلود مراسم محرم 96 مداحی محرم 96 دانلود مداحی محرم 96 دانلود مراسم محرم 96 مداحی محرم 96دانلود مداحی محرم 96 دانلود مراسم محرم 96 مداحی محرم 96
 
ویژه نامه ایام محرم
دانلود مراسمات محرم 96،95،94،93،92
 
دانلود مداح

ادامه مطلب  

دانلود مداحی محرم 96 دانلود مراسم محرم 96 مداحی محرم 96  

دانلود مداحی محرم 96 دانلود مراسم محرم 96 مداحی محرم  دانلود مداحی محرم 96 دانلود مراسم محرم 96 مداحی محرم 96 دانلود مداحی محرم 96 دانلود مراسم محرم 96 مداحی محرم 96 دانلود مداحی محرم 96 دانلود مراسم محرم 96 مداحی محرم 96 دانلود مداحی محرم 96 دانلود مراسم محرم 96 مداحی محرم 96 دانلود مداحی محرم 96 دانلود مراسم محرم 96 مداحی محرم 96دانلود مداحی محرم 96 دانلود مراسم محرم 96 مداحی محرم 96
 
ویژه نامه ایام محرم
دانلود مراسمات محرم 96،95،94،93،92
 
دانلود مداح

ادامه مطلب  

کتاب های 4 شهریور  

و برای  روز چهارم شنبه با چند کتاب خیلی خوب در خدمتیم.کتاب آن مادیان سرخ یال که در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج چاپ شده می باشد.این اثر توسط محمود دولت آبادی نوشته شده است.که انتشارات آن ن‍گ‍اه‌ می باشد.آن مادیان سرخ یال نوشته ای می باشد نصف تاریخی و نیمی اسطوره ای در توضیح احوال اِمرء القیس یکی از شاعران مشهور یمانی و عرب و سراینده یکی از هفت عدد قصیده معلقات سبعه که از معروفتریم و مهمترین شاهکارهای شعر زمان نادانی عرب شمرده شده است.ک

ادامه مطلب  

کتاب های 4 شهریور  

و برای  روز چهارم شنبه با چند کتاب خیلی خوب در خدمتیم.کتاب آن مادیان سرخ یال که در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج چاپ شده می باشد.این اثر توسط محمود دولت آبادی نوشته شده است.که انتشارات آن ن‍گ‍اه‌ می باشد.آن مادیان سرخ یال نوشته ای می باشد نصف تاریخی و نیمی اسطوره ای در توضیح احوال اِمرء القیس یکی از شاعران مشهور یمانی و عرب و سراینده یکی از هفت عدد قصیده معلقات سبعه که از معروفتریم و مهمترین شاهکارهای شعر زمان نادانی عرب شمرده شده است.ک

ادامه مطلب  

مردی که والانس را کشت  

مردی که والانس را کشت
اثر : جیمز وارنربلا
ترجمه : محمود فخرداعی
تعداد صفحات : 212
انتشارات کتابهای پرستو ( چاپ 1343 )
یک رمان وسترن داغ و گیرا اثر جیمز وارنربلا . از روی این شاهکار بسال 1962 فیلمی زیبا به کارگردانی جان فورد و با شرکت سه ستاره وسترن آنزمان جان وین ، جیمز استیوارت و لی ماروین ساخته شد که همچون خود رمان با استقبال بی نظیری در دنیا مواجه شد . کتاب نایاب میباشد .آرام بوک

ادامه مطلب  

مردی که والانس را کشت  

مردی که والانس را کشت
اثر : جیمز وارنربلا
ترجمه : محمود فخرداعی
تعداد صفحات : 212
انتشارات کتابهای پرستو ( چاپ 1343 )
یک رمان وسترن داغ و گیرا اثر جیمز وارنربلا . از روی این شاهکار بسال 1962 فیلمی زیبا به کارگردانی جان فورد و با شرکت سه ستاره وسترن آنزمان جان وین ، جیمز استیوارت و لی ماروین ساخته شد که همچون خود رمان با استقبال بی نظیری در دنیا مواجه شد . کتاب نایاب میباشد .آرام بوک

ادامه مطلب  

کتابهای چهارده شهریور  

و در روز چهارده شهریور با چند کتاب خوب در خدمتیم.کتاب صحبت سنگ و سبو که در سال هزار و سیصد و شصت و چهار چاپ شده می باشد.این اثر توسط سلیمان خان ادیب الحکماء قراباغی نوشته و به کوشش مهین اثنی عشری انجام شده است.که انتشارات آن ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ می باشد.کتاب صحبت سنگ و سبو نمونه ی جمع آوری شده از قطعات طنز آلودی می باشد.کتاب نادره که در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه چاپ شده می باشد.این اثر توسط جعفر پیشه وری نوشته شده است.که انتشارات آن گ‍و

ادامه مطلب  

کتابهای چهارده شهریور  

و در روز چهارده شهریور با چند کتاب خوب در خدمتیم.کتاب صحبت سنگ و سبو که در سال هزار و سیصد و شصت و چهار چاپ شده می باشد.این اثر توسط سلیمان خان ادیب الحکماء قراباغی نوشته و به کوشش مهین اثنی عشری انجام شده است.که انتشارات آن ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ می باشد.کتاب صحبت سنگ و سبو نمونه ی جمع آوری شده از قطعات طنز آلودی می باشد.کتاب نادره که در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه چاپ شده می باشد.این اثر توسط جعفر پیشه وری نوشته شده است.که انتشارات آن گ‍و

ادامه مطلب  

دانلود مراسم مداحی شب نوزدهم 19 رمضان 96  

 
ویژه نامه شب نوزدهم ماه رمضان
ویژه نامه شب قدر نوزدهم رمضان
 
 
مداحی و مراسمات:
مداحی شب نوزدهم رمضان 95 سعیدحدادیان
مداحی شب نوزدهم و بیستم رمضان 95 سید مهدی میرداماد
مداحی شب نوزدهم و بیستم رمضان 95 حاج منصور ارضی
مداحی شب نوزدهم رمضان 95 حاج محمود کریمی
مداحی شب نوزدهم رمضان 95 حسین سیب سرخی
مداحی شب نوزدهم رمضان 95 سید مجید بنی فاطمه
مداحی شب نوزدهم رمضان 95 کربلایی جواد مقدم
مداحی شب نوزدهم رمضان 95 حاج حسن خلج
مداحی شب نوزدهم

ادامه مطلب  

دانلود مراسم مداحی شب نوزدهم 19 رمضان 96  

 
ویژه نامه شب نوزدهم ماه رمضان
ویژه نامه شب قدر نوزدهم رمضان
 
 
مداحی و مراسمات:
مداحی شب نوزدهم رمضان 95 سعیدحدادیان
مداحی شب نوزدهم و بیستم رمضان 95 سید مهدی میرداماد
مداحی شب نوزدهم و بیستم رمضان 95 حاج منصور ارضی
مداحی شب نوزدهم رمضان 95 حاج محمود کریمی
مداحی شب نوزدهم رمضان 95 حسین سیب سرخی
مداحی شب نوزدهم رمضان 95 سید مجید بنی فاطمه
مداحی شب نوزدهم رمضان 95 کربلایی جواد مقدم
مداحی شب نوزدهم رمضان 95 حاج حسن خلج
مداحی شب نوزدهم

ادامه مطلب  

دانلود گلچین مداحی شهادت حضرت علی(ع) 96  

مجموعه مداحی ویژه شهادت حضرت علی(ع)
 
 
 
مداحی ناله بابا قطع شد دلم ما بی طاقت شد - جواد مقدم - شهادت حضرت علی(ع)
مداحی این دنیا خیری برام نداشت - حاج محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)
دانلود مداحی فتوت به جوانمردی مولا به علی - مهدی میرداماد - شهادت حضرت علی(ع)
دانلود مداحی شده نام زیبات ذکر محفل ما - حسین سیب سرخی - شهادت حضرت علی(ع)
دانلود مداحی دلم مسته جام علیه - حسین سیب سرخی - شهادت حضرت علی(ع)
دانلود مداحی دارم میرم شب وصاله - جواد مقدم

ادامه مطلب  

دانلود گلچین مداحی شهادت حضرت علی(ع) 96  

مجموعه مداحی ویژه شهادت حضرت علی(ع)
 
 
 
مداحی ناله بابا قطع شد دلم ما بی طاقت شد - جواد مقدم - شهادت حضرت علی(ع)
مداحی این دنیا خیری برام نداشت - حاج محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)
دانلود مداحی فتوت به جوانمردی مولا به علی - مهدی میرداماد - شهادت حضرت علی(ع)
دانلود مداحی شده نام زیبات ذکر محفل ما - حسین سیب سرخی - شهادت حضرت علی(ع)
دانلود مداحی دلم مسته جام علیه - حسین سیب سرخی - شهادت حضرت علی(ع)
دانلود مداحی دارم میرم شب وصاله - جواد مقدم

ادامه مطلب  

مرد پر نفوذ  

طبقه VIPپاستور علاوه بر آنکه محل استقرار رئیس جمهوری است ، شخصیتی در آن حضور دارد که میان او و رئیس قوه مجریه تنها یک « دربِ چوبی»، حائل شده است. برای رسیدن به چنین جایگاهی بی شک یا باید برخوردار از نسبت خونی با شخص رئیس جمهوری بود یا آنکه آنچنان در جان و ذهن او نفوذ کرد که با منتسب خونی رئیس دولت تفاوتی ایجاد شود و امین و مورد وثوق دومین شخصیت نظام باشد. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی در دولت دوازدهم از نسبت خونی و فامیلی با رئیس جمهوری

ادامه مطلب  

مرد پر نفوذ  

طبقه VIPپاستور علاوه بر آنکه محل استقرار رئیس جمهوری است ، شخصیتی در آن حضور دارد که میان او و رئیس قوه مجریه تنها یک « دربِ چوبی»، حائل شده است. برای رسیدن به چنین جایگاهی بی شک یا باید برخوردار از نسبت خونی با شخص رئیس جمهوری بود یا آنکه آنچنان در جان و ذهن او نفوذ کرد که با منتسب خونی رئیس دولت تفاوتی ایجاد شود و امین و مورد وثوق دومین شخصیت نظام باشد. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی در دولت دوازدهم از نسبت خونی و فامیلی با رئیس جمهوری

ادامه مطلب  

بره گمشده عباس  

با سر و صدای
محمود از خواب پریدم. محمود در حالی
که هرهر
می خندید رو به عباس گفت: «عباس پاشو که دخلت درآمده. فک و فامیلات آمده اند
دیدنت!» عباس چشمانش را مالید و گفت: «سر به سرم نگذار. لرستان کجا، این جا کجا؟»
- خودت بیا
ببین. چه خوش تیپ هم هستند. واست کادو هم آورده اند!
همگی از چادر
زدیم بیرون. سه پیرمرد لر با شلوار پاچه گشاد و چاروق و کلاه نمدی به سر در حالی
که یکی
از آنها بره سفیدی زیر بغل زده بود، می آمدند. عباس دو دستی زد به سرش و نالید:
«خانه خ

ادامه مطلب  

نرم افزار متن نگار برای اندروید  

متن نگار یک برنامه کاملا ایرانی برای خلق تصاویر حرفه ای با نوشته های مورد علاقه و مورد نظر شما است.این اپلیکیشن توسط توسعه دهنده ای با نام محمود آفریده منتشر شده است و ما نیز مفتخریم این برنامه را در سایت غیر از مارکت به شما معرفی نماییم.با نصب این برنامه شما میتوانید عکس مورد علاقه خود را از گالری انتخاب نمایید سپس متن خود را تایپ کرده و از میان ۲۵۰ فونت های زیبا یکی را به دلخواه انتخاب نمایید و عکس نوشته خود را به سادگی هر چه تمام خل

ادامه مطلب  

دانلود مداحی شب 21 بیست و یکم رمضان 96  

 
ویژه نامه شب بیست و یکم ماه رمضان
ویژه نامه شب قدر بیست و یکم رمضان
  
 
مداحی و مراسمات:
مداحی شب بیست و یکم رمضان 95 عبدالرضا هلالی
مداحی شب بیست و یکم رمضان 95 سید مجید بنی فاطمه
حاج محمود کریمی شب بیست و یکم رمضان 95
حاج حسین سیب سرخی شب بیست و یکم رمضان 95
حاج عبدالرضا هلالی عصر شهادت حضرت علی(ع) 95
حاج حسین سیب سرخی عصر شهادت حضرت علی(ع) 95
مداحی عصر شهادت حضرت علی(ع) 95 سید مهدی میرداماد
مداحی ظهر شهادت حضرت علی(ع) 95 سید مهدی میردا

ادامه مطلب  

دانلود مداحی شب 21 بیست و یکم رمضان 96  

 
ویژه نامه شب بیست و یکم ماه رمضان
ویژه نامه شب قدر بیست و یکم رمضان
  
 
مداحی و مراسمات:
مداحی شب بیست و یکم رمضان 95 عبدالرضا هلالی
مداحی شب بیست و یکم رمضان 95 سید مجید بنی فاطمه
حاج محمود کریمی شب بیست و یکم رمضان 95
حاج حسین سیب سرخی شب بیست و یکم رمضان 95
حاج عبدالرضا هلالی عصر شهادت حضرت علی(ع) 95
حاج حسین سیب سرخی عصر شهادت حضرت علی(ع) 95
مداحی عصر شهادت حضرت علی(ع) 95 سید مهدی میرداماد
مداحی ظهر شهادت حضرت علی(ع) 95 سید مهدی میردا

ادامه مطلب  

دانلود فیلم من و شارمین  

دانلود فیلم من و شارمینبازیگران فیلم من و شارمین:سحر قریشی،پژمان بازغی،مجید صالحی ، ویشکا
آسایش،  نیما شاهرخ شاهی، رامین ناصرنصیر، محمود جعفری، آتش تقی پور، زهره
حمیدی، پوراندخت مهیمن، فریبا نادری، نیلوفر پارسا، گوهر
خیراندیش خلاصه داستان فیلم من و شارمین:فیلم من و شارمین داستان دختری است به نام تینا که  دختری زودباور است. او
یک عمه دارد که با او مرتب در ارتباط است. عمه اش پیشگویی هایی را برای او
انجام می دهد و تینا هم باور میکن

ادامه مطلب  

دانلود فیلم من و شارمین  

دانلود فیلم من و شارمینبازیگران فیلم من و شارمین:سحر قریشی،پژمان بازغی،مجید صالحی ، ویشکا
آسایش،  نیما شاهرخ شاهی، رامین ناصرنصیر، محمود جعفری، آتش تقی پور، زهره
حمیدی، پوراندخت مهیمن، فریبا نادری، نیلوفر پارسا، گوهر
خیراندیش خلاصه داستان فیلم من و شارمین:فیلم من و شارمین داستان دختری است به نام تینا که  دختری زودباور است. او
یک عمه دارد که با او مرتب در ارتباط است. عمه اش پیشگویی هایی را برای او
انجام می دهد و تینا هم باور میکن

ادامه مطلب  

دانلود مداحی و روضه شهادت حضرت علی(ع) 96  

دانلود مداحی و روضه شهادت حضرت علی(ع) 96
دانلود مداحی و روضه شهادت حضرت علی(ع) 96
دانلود مداحی و روضه شهادت حضرت علی(ع) 96
دانلود مداحی و روضه شهادت حضرت علی(ع) 96
 
 
ویژه نامه شب بیست و یکم ماه رمضان
ویژه نامه شب قدر بیست و یکم رمضان
  
 
مداحی و مراسمات:
مداحی شب بیست و یکم رمضان 95 عبدالرضا هلالی
مداحی شب بیست و یکم رمضان 95 سید مجید بنی فاطمه
حاج محمود کریمی شب بیست و یکم رمضان 95
حاج حسین سیب سرخی شب بیست و یکم رمضان 95
حاج عبدالرضا

ادامه مطلب  

دانلود مداحی و روضه شهادت حضرت علی(ع) 96  

دانلود مداحی و روضه شهادت حضرت علی(ع) 96
دانلود مداحی و روضه شهادت حضرت علی(ع) 96
دانلود مداحی و روضه شهادت حضرت علی(ع) 96
دانلود مداحی و روضه شهادت حضرت علی(ع) 96
 
 
ویژه نامه شب بیست و یکم ماه رمضان
ویژه نامه شب قدر بیست و یکم رمضان
  
 
مداحی و مراسمات:
مداحی شب بیست و یکم رمضان 95 عبدالرضا هلالی
مداحی شب بیست و یکم رمضان 95 سید مجید بنی فاطمه
حاج محمود کریمی شب بیست و یکم رمضان 95
حاج حسین سیب سرخی شب بیست و یکم رمضان 95
حاج عبدالرضا

ادامه مطلب  

دانلود سریال گمشدگان  

دانلود سریال گمشدگان
قسمت 25 تاریخ 15 شهریور اضافه شد.
بازیگران سریال گمشدگان:پژمان بازغی،بهنام تشکر، کورش تهامی، پرویز پورحسینی، ستاره اسکندری،
افسانه بایگان، شقایق فراهانی، مهتاج نجومی، فریبا نادری، سعید داخ، روشنک
گرامی، کتانه افشاری نژاد، بهاران بنی احمدی، حسن تسعیری، مهرداد ضیایی،
ادوین راستاد، رامین ناصر نصیر، پاشا رستمی،  مینا دلشاد، یاسر جعفری، سارا
مهدوی، آرزو ابی زاده، محمود جعفری
خلاصه سریال گمشدگان:داستان سریال گ

ادامه مطلب  

دانلود سریال گمشدگان  

دانلود سریال گمشدگان
قسمت 25 تاریخ 15 شهریور اضافه شد.
بازیگران سریال گمشدگان:پژمان بازغی،بهنام تشکر، کورش تهامی، پرویز پورحسینی، ستاره اسکندری،
افسانه بایگان، شقایق فراهانی، مهتاج نجومی، فریبا نادری، سعید داخ، روشنک
گرامی، کتانه افشاری نژاد، بهاران بنی احمدی، حسن تسعیری، مهرداد ضیایی،
ادوین راستاد، رامین ناصر نصیر، پاشا رستمی،  مینا دلشاد، یاسر جعفری، سارا
مهدوی، آرزو ابی زاده، محمود جعفری
خلاصه سریال گمشدگان:داستان سریال گ

ادامه مطلب  

روش آموزش گام به گام گیتار کلاسیک  

کتاب روش آموزش گام به گام گیتار کلاسیک به نویسندگی جیسون ولدورن به ترجمه محمود متحد منتشر شده توسط انتشارات نشر مرکب سپید در سایت رایا موجود می باشد


انتشارات
نشر مرکب سپید

مولف
جیسون ولدورن

مترجم
محمود متحد


برای سفارش یا اطلاعات بیشتر لینک زیر را درآدرس بار مرور گر خود کپی کنید .https://rayabook.net/bookid/28922خرید کتاب|کتاب رایا

ادامه مطلب  

روش آموزش گام به گام گیتار کلاسیک  

کتاب روش آموزش گام به گام گیتار کلاسیک به نویسندگی جیسون ولدورن به ترجمه محمود متحد منتشر شده توسط انتشارات نشر مرکب سپید در سایت رایا موجود می باشد


انتشارات
نشر مرکب سپید

مولف
جیسون ولدورن

مترجم
محمود متحد


برای سفارش یا اطلاعات بیشتر لینک زیر را درآدرس بار مرور گر خود کپی کنید .https://rayabook.net/bookid/28922خرید کتاب|کتاب رایا

ادامه مطلب  

اندیشمندان نمونه و نمونه در سطح کشور بر خاسته از نهور زابل  

این بزرگواران ریشه واصالت در جنگ و دفاع مقدس دارند این محققان بر خاسته از سرزمین كویر و عطش سیستان هستند انان ریشه در روحانیت . مبارزه برای اعتلای حق در قبل از انقلاب همراهی با یاران لمام را در منتطقه را دارند انان متصل به خانواده عصمت و شهادت شهدا و جانبازان و ازادگان هستند انان اسطوره های مقاومت و پایداری هستند انان ولایت و پیرو خط رهبریند انان بر گزیدگان بزرگ كشور و اكثرا جهانیند ما بر دستان این بزرگان علم ودانش و سنت سیستان بوسه می زنیم

ادامه مطلب  

برنامه های دهه کرامت کتابخانه 1  

ویژه برنامه
بزرگداشت ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) و روز دختردر کتابخانه عمومی علامه شیخ
مفید اسلامیه :به مناسبت ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) و روز
دختر برنامه های متنوعی از جمله نشست کتابخوان، شعر خوانی، دکلمه خوانی و تقدیر از
دختران فعال و با حجاب عضو کتابخانه برگزار شد.به گفته عابدینی مسئول کتابخانه هدف از برگزاری
این برنامه آشنایی اعضا با شخصیت و سیره حضرت معصومه (س)به عنوان الگوی دختران
مسلمان و ارائه کتابهای مناسب در این خصوص بوده ا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1