زمان اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان  

زمان اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان (پایه هفتم و دهم) سال تحصیلی 97-1396به نقل از سایت سامانه ثبت نام آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان: نتایج پذیرفته شدگان ،‌ اوایل تیرماه 1396 (پس از برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی) صرفاً ازطریق این سامانه azmoon.medu.ir اعلام خواهد شد.لذا ادعای برخی از سایت های اینترنتی،‌ شبکه های مجازی، ‌ارسال پیامک یا برقراری تماس با افراد و به خصوص مشاوره های تلفنی (شماره تلفن

ادامه مطلب  

نتایج آزمون ورودی دبیرستان‌های استعدادهای درخشان (دورۀ اوّل و دوم متوسّطه) سال تحصیلی 97ـ139۶ اعلام شد.  

نتایج آزمون ورودی دبیرستان‌های استعدادهای درخشان (دورۀ اوّل و دوم متوسّطه) سال تحصیلی 97ـ139۶ اعلام شد.نتایج آزمون ورودی دبیرستان‌های استعدادهای درخشان (دورۀ اوّل و دوم متوسّطه) سال تحصیلی 97ـ139۶ اعلام شد.       فهرست نتایج آزمون ورودی پایۀ هفتم و دهم دبیرستان­های استعدادهای درخشان که در روزهای پنج‌شنبه 14/02/1396 و روز جمعه 15/02/1396 در سراسر کشور به‌صورت هم‌زمان برگزار شده بود، در اختیار ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها

ادامه مطلب  

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور مرکز هریس  

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور مرکز هریس

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور مرکز هریس
دانشگاه پیام نور اسلامی واحد هریس برای نیمسال تحصیلی بصورت بدون آزمون ثبت نام می نماید. ثبت نام در دانشگاه پیام نور هریس در رشته های مختلف صورت می پذیرد. داوطلبان می توانند با توجه به شرایط خود از میان رشته های رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور هریس اقدام به انتخاب رشته نمایند . در ادامه مقالهلیست رش

ادامه مطلب  

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور مرکز هریس  

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور مرکز هریس

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور مرکز هریس
دانشگاه پیام نور اسلامی واحد هریس برای نیمسال تحصیلی بصورت بدون آزمون ثبت نام می نماید. ثبت نام در دانشگاه پیام نور هریس در رشته های مختلف صورت می پذیرد. داوطلبان می توانند با توجه به شرایط خود از میان رشته های رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور هریس اقدام به انتخاب رشته نمایند . در ادامه مقالهلیست رش

ادامه مطلب  

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور مرکز ورزقان  

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور مرکز ورزقان

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور مرکز ورزقان
دانشگاه پیام نور اسلامی واحد ورزقان برای نیمسال تحصیلی بصورت بدون آزمون ثبت نام می نماید. ثبت نام در دانشگاه پیام نور ورزقان در رشته های مختلف صورت می پذیرد. داوطلبان می توانند با توجه به شرایط خود از میان رشته های رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور ورزقان اقدام به انتخاب رشته نمایند . در ادامه م

ادامه مطلب  

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور مرکز ورزقان  

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور مرکز ورزقان

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور مرکز ورزقان
دانشگاه پیام نور اسلامی واحد ورزقان برای نیمسال تحصیلی بصورت بدون آزمون ثبت نام می نماید. ثبت نام در دانشگاه پیام نور ورزقان در رشته های مختلف صورت می پذیرد. داوطلبان می توانند با توجه به شرایط خود از میان رشته های رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور ورزقان اقدام به انتخاب رشته نمایند . در ادامه م

ادامه مطلب  

بهترین منابع کنکور هنر 97  

بهترین منابع کنکور هنر 97

بهترین منابع کنکور هنر 97
کنکور هنر با توجه به ظرفیت های کم آن رقابت زیادی بین داوطلبان ایجاد نموده است ، که این خود باعث می شود در گزینش و انتخاب منابع کنکور دقت زیادی داوطلبان به خرج دهند . در مقالات قبلی که در زمینه منابع کنکور 97 گفته شد انتخاب و استفاده از منابع درست و دست اول از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است . از این رو در این مقاله بر آن شدیم تا با معرفی بهترین منابع کنکور هنر 97 انتخاب منابع مناسب و درست را برای د

ادامه مطلب  

بهترین منابع کنکور هنر 97  

بهترین منابع کنکور هنر 97

بهترین منابع کنکور هنر 97
کنکور هنر با توجه به ظرفیت های کم آن رقابت زیادی بین داوطلبان ایجاد نموده است ، که این خود باعث می شود در گزینش و انتخاب منابع کنکور دقت زیادی داوطلبان به خرج دهند . در مقالات قبلی که در زمینه منابع کنکور 97 گفته شد انتخاب و استفاده از منابع درست و دست اول از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است . از این رو در این مقاله بر آن شدیم تا با معرفی بهترین منابع کنکور هنر 97 انتخاب منابع مناسب و درست را برای د

ادامه مطلب  

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور مرکز ملکان  

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور مرکز ملکان

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور مرکز ملکان
دانشگاه پیام نور اسلامی واحد ملکان برای نیمسال تحصیلی بصورت بدون آزمون ثبت نام می نماید. ثبت نام در دانشگاه پیام نور ملکان در رشته های مختلف صورت می پذیرد. داوطلبان می توانند با توجه به شرایط خود از میان رشته های رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور ملکان اقدام به انتخاب رشته نمایند . در ادامه مقاله&nb

ادامه مطلب  

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور مرکز ملکان  

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور مرکز ملکان

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور مرکز ملکان
دانشگاه پیام نور اسلامی واحد ملکان برای نیمسال تحصیلی بصورت بدون آزمون ثبت نام می نماید. ثبت نام در دانشگاه پیام نور ملکان در رشته های مختلف صورت می پذیرد. داوطلبان می توانند با توجه به شرایط خود از میان رشته های رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور ملکان اقدام به انتخاب رشته نمایند . در ادامه مقاله&nb

ادامه مطلب  

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد بندرگز  

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد بندرگز

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد بندرگز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد  بندر گز برای نیمسال تحصیلی بصورت بدون آزمون ثبت نام می نماید. ثبت نام در دانشگاه آزاد  بندر گز در رشته های مختلف و مقاطع مختلف صورت می پذیرد. داوطلبان می توانند با توجه به شرایط خود در یکی از رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد  بندر گز ثبت نام نمایند. در ادامه مقاله لیست رشته های بدون

ادامه مطلب  

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد بندرگز  

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد بندرگز

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد بندرگز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد  بندر گز برای نیمسال تحصیلی بصورت بدون آزمون ثبت نام می نماید. ثبت نام در دانشگاه آزاد  بندر گز در رشته های مختلف و مقاطع مختلف صورت می پذیرد. داوطلبان می توانند با توجه به شرایط خود در یکی از رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد  بندر گز ثبت نام نمایند. در ادامه مقاله لیست رشته های بدون

ادامه مطلب  

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد مینودشت  

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد مینودشت

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد  مینودشت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینو دشت برای نیمسال تحصیلی بصورت بدون آزمون ثبت نام می نماید. ثبت نام در دانشگاه آزادمینو دشت در رشته های مختلف و مقاطع مختلف صورت می پذیرد. داوطلبان می توانند با توجه به شرایط خود در یکی از رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد  مینو دشت ثبت نام نمایند. در ادامه مقاله لیست رشته های بدون آ

ادامه مطلب  

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد مینودشت  

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد مینودشت

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد  مینودشت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینو دشت برای نیمسال تحصیلی بصورت بدون آزمون ثبت نام می نماید. ثبت نام در دانشگاه آزادمینو دشت در رشته های مختلف و مقاطع مختلف صورت می پذیرد. داوطلبان می توانند با توجه به شرایط خود در یکی از رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد  مینو دشت ثبت نام نمایند. در ادامه مقاله لیست رشته های بدون آ

ادامه مطلب  

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحدعلی آباد کتول  

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحدعلی آباد کتول

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول
دانشگاه آزاد اسلامی واحد   علی آباد کتول  برای نیمسال تحصیلی بصورت بدون آزمون ثبت نام می نماید. ثبت نام در دانشگاه آزاد   علی آباد کتول  در رشته های مختلف و مقاطع مختلف صورت می پذیرد. داوطلبان می توانند با توجه به شرایط خود در یکی از رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد   علی آباد کتول  ثبت نام ن

ادامه مطلب  

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحدعلی آباد کتول  

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحدعلی آباد کتول

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول
دانشگاه آزاد اسلامی واحد   علی آباد کتول  برای نیمسال تحصیلی بصورت بدون آزمون ثبت نام می نماید. ثبت نام در دانشگاه آزاد   علی آباد کتول  در رشته های مختلف و مقاطع مختلف صورت می پذیرد. داوطلبان می توانند با توجه به شرایط خود در یکی از رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد   علی آباد کتول  ثبت نام ن

ادامه مطلب  

کانون زبان فرهنگيان  

کانون زبان فرهنگیان 67,600 results

کانون فرهنگی آموزش قلم چی
www.kanoon.ir
کانون فرهنگی آموزش قلم چی آخرین اخبار کانون ، کنکور، مراکز آمورشی ... زبان ...
کانون زبان فرهنگیان - zaban34.blogfa.com
zaban34.blogfa.com
کانون زبان فرهنگیان - برگزاری كلاسهای مكالمه-گرامر(انگلیسی-عربی-آلمانی-فرانسه-روسی-تركی ...
کانون زبان فرهنگیان
zaban34.blogfa.com/9002.aspx
کانون زبان فرهنگیان - برگزاری كلاسهای مكالمه-گرامر(انگلیسی-عربی-آلمانی-فرانسه-روسی-تركی ...

Images of کانون زبان فرهنگیان
bing.com/images

See m

ادامه مطلب  

کانون زبان فرهنگيان  

کانون زبان فرهنگیان 67,600 results

کانون فرهنگی آموزش قلم چی
www.kanoon.ir
کانون فرهنگی آموزش قلم چی آخرین اخبار کانون ، کنکور، مراکز آمورشی ... زبان ...
کانون زبان فرهنگیان - zaban34.blogfa.com
zaban34.blogfa.com
کانون زبان فرهنگیان - برگزاری كلاسهای مكالمه-گرامر(انگلیسی-عربی-آلمانی-فرانسه-روسی-تركی ...
کانون زبان فرهنگیان
zaban34.blogfa.com/9002.aspx
کانون زبان فرهنگیان - برگزاری كلاسهای مكالمه-گرامر(انگلیسی-عربی-آلمانی-فرانسه-روسی-تركی ...

Images of کانون زبان فرهنگیان
bing.com/images

See m

ادامه مطلب  

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد سده  

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد سده

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد سده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سده برای نیمسال تحصیلی بصورت بدون آزمون ثبت نام می نماید. ثبت نام در دانشگاه آزاد سده در رشته های مختلف و مقاطع مختلف صورت می پذیرد. داوطلبان می توانند با توجه به شرایط خود در یکی از رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد سده ثبت نام نمایند. در ادامه مقاله لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آز

ادامه مطلب  

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد سده  

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد سده

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد سده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سده برای نیمسال تحصیلی بصورت بدون آزمون ثبت نام می نماید. ثبت نام در دانشگاه آزاد سده در رشته های مختلف و مقاطع مختلف صورت می پذیرد. داوطلبان می توانند با توجه به شرایط خود در یکی از رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد سده ثبت نام نمایند. در ادامه مقاله لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه آز

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1